Saturday, March 3, 2012

MICRO STRIKE PRO BERHASIL RENEW LESEN BARRA @ JPMC

Jumaat 2.3.2012 jam 4.30ptg...aku, Mizan(jrku) dan Madi turun cast lagi di JPMC kan mencuba lure baruku namun nda ada strike selepas atu ku tukar kepada sp bakau pun sama jua nasibnya nda ada strike. Memandangkan seperti sebelumnya kalau sudah sp nda ada strike ku tukar kepada micro strikepro berhasil, jadinya aku pun mencuba sekali lagi dan ternyata berhasil jua tapi bukan lagi dengan kerapu malah kali ani berhasil merenew lesen seekor barra apalagi fish on dengan set ul ku memang karaaaan...tu..
Belum jua lama selepas ku menaikkan barra aka selunsong baru tah Madi ada strike dengan seekor bby kerapu merupakan lesen untok spol stellanya kali ah hehe...

No comments:

Post a Comment