Tuesday, April 26, 2016

BARRA TUMPAS @ LUBUK INSUT-INSUT

KHAMIS 21/04/2016 Jam 2 petang... kali ani Ops menjejaki TOMANBARABDALAK yang dianggotai uleh Asat dan Paw di LUBUK INSUT INSUT... Dalam beberapa jam cast, Asat berhasil menaikkan seekor selunsong manakala Paw sekali ugat (lepas) barab, sabar saja Paw kumpawww. TAHNIAH Asat...
Atikel oleh Asat

No comments:

Post a Comment