Thursday, July 16, 2015

UL VS MOON TYM SUNGKAI @ LUBUK BARU BEKUREK


Isnin 13.7.2015 petang...  15 minit lagi kan bersungkai aku bersama Azim turun landbase menduga spot baru bekurek yang mana aku berhasil dengan 2 ekor moon2 menggunakan set UL manakala Azim kumpawww kali ani..

No comments:

Post a Comment