Thursday, October 23, 2014

1ST LESEN SEBERAU AKA BARAB @ ULU TUTONG

Ahad 19.10.2014 pagi... Asat bersama anaknya Joy turun membarab di ulu Tutong kali ani yang mana Joy berhasil dengan seekor barab aka seberau merupakan 1st lesen baginya manakala Asat kumpawww... tahniah Joy.

No comments:

Post a Comment