Saturday, March 8, 2014

1ST BARRA KAEDAH CASTING @ BANDAR

Khamis 6/3/2014 pagi... selesai saja bertugas Sham turun secara solo casting di kawasan bandar setelah kelmarinnya mencuba tidak ada hasil. Alhamdulillah..  apa yang dihajati untuk menaikkan ikan selunsong dengan kaedah casting telah tercapai sekali gus renew lesen dan 1st lesen selunsong dengan kaedah casting..tahniah Sham, apa rasanya??? Terkarankan??? Hehehe.....

No comments:

Post a Comment