Sunday, February 2, 2014

5 DALAK TEWAS LAGI @ LUBOK LIMPAR

Jumaat 31/01/2014 jam 3 ptg... Memet, Khairul, Deky dan Jaman turun misi mendalak d lubok limpar lagi yang mana Memet berhasil hookup mama dalak. Khairul berhasil hookup 3 ekor dalak. Deky berhasil hookup dalak monster 1.53kg manakala Jaman kumpawww...tahniah semuanya.

No comments:

Post a Comment