Sunday, February 5, 2012

MENOMANLAK BERTERUSAN @ EPM

Sabtu 04/02/2012 jam 07.00 pagi.. masih lagi dengan Operasi menomanlak dijalankan di EPM antara yang terlibat CPT Asat Albab, Roy aka Marak dan Hj Maidin. Kaedah Casting...seekor toman tewas ditangan Asat, seekor lagi toman tewas ditangan Roy dan seekor dalak tewas ditangan Hj Maidin manakala Hj Maidin sekali tewas uleh toman monster ugat (lepas). Kaedah Bottom...4 ekor toman, seekor dalak tewas ditangan Asat, 3 ekor toman tewas ditangan Roy dan seekor lagi toman tewas ditangan Hj Maidin. TAHNIAH semuanya..

No comments:

Post a Comment